Čo robíme…

Firma Solarprojekt s.r.o. je na Slovenskom trhu od mája 2010.
Sme tím špecialistov zameraných na úsporné priemyselné osvetlenie a plynulú digitálnu automatickú DALI reguláciu.

Našim cieľom je pre Vás zabezpečiť vhodné osvetlenie s čo najväčšou úsporou elektrickej energie.
Používame kvalitné svietidlá a komponenty so zárukou 5 alebo 10 rokov.

Nezáväzne a ZADARMO Vám vypracujeme svetlo-technický projekt a ekonomickú analýzu návratnosti a úspor Vášho nového osvetlenia.

Ako prebieha spolupráca:

Aktuálne prehľady a vyhodnotenia:

 • Individuálna starostlivosť.
 • Týždenné, mesačné, ročné reporty o stave a spotrebe svetelnej sústavy podľa kritérií partnera.
 • Spracovanie vyhodnotenia návratnosti investície 1 ročne.

Návrh vhodného riešenia:

 • Navrhneme Vám kvalitnú a efektívnu svetelnú sústavu s inteligentným riadením osvetlenia.
 • Tým získate všetky výhody moderného osvetlenia a maximálne úspory energie s garantovanou priemernou spotrebou elektrickej energie.

Inštalácia a nastavenie systému:

 • Kvalifikovaná montáž prispôsobená Vašim prevádzkovým podmienkam je samozrejmosťou.
 • Nastavenie a vyregulovanie celého systému na základe dohodnutých kritérií.

Servis:

 • Pre našich klientov zabezpečujeme 24 hodinový servis. Záručný a po-záručný servis.
 • Preberieme všetky náklady na správu a údržbu svetelnej sústavy po celú dobu zmluvného vzťahu.

Garancie:

 • Súčasťou návrhu riešenia svetelnej sústavy je garancia priemernej spotreby elektrickej energie.
 • Garancia doby návratnosti investície.
 • Záruka na komponenty od 5 do10 rokov.

Inteligentné riadenie osvetlenia:

 • Špecializujeme sa na riadené svetelné sústavy s digitálnym protokolom DALI.
 • Tento systém umožňuje maximálne využitie svetelnej sústavy a maximálne úspory energie.
 • Prioritou je jednoduchá obsluha Vašich pracovníkov.

Diaľková správa systému:

 • Cez GSM pripojenie vzdialená správa svetelnej sústavy.
 • Zmena svetelných zón, zmeny intenzity osvetlenia podľa požiadaviek klienta atď.
 • Neustála optimalizácia svetelnej sústavy.

Časový manažment a optimalizácia:

 • Optimálne nastavenie svetelnej sústavy na základe týždenného rozvrhu prác.
 • Nastavenie obedových prestávok, pri výmene pracovných smien, nastavenie osvetlenia pracovísk podľa aktuálnej potreby klienta a pod.

Správa pobočiek a divízií:

 • Aktuálny prehľad o hospodárení s energiami jednotlivých pobočiek v jednom reporte.
  Každý mesiac máte vyhodnotenie jednotlivej pobočky-neprekvapia vás nedoplatky.
 • Udržíme Vaše výdavky pod kontrolou.
 • Pri veľkých podnikoch prehľad hospodárenia viacerých divízií – samostatne vyhodnotenie jednotlivých lodí alebo hál.

Doba zmluvného vzťahu:

 • Doba zmluvného vzťahu od 1 roku do 10 rokov.

Platba za zmluvnú správu:

 • Platba za služby dohodnutým mesačným paušálom, alebo percentami z ušetrenej energie nad rámec garantovanej spotreby.
 • Alebo kombinácia paušálu a odmeny z ušetrenej energie.

Využite naše komplexné služby a dlhoročné skúsenosti ako aj firmy vo Vašom okolí:

 • Liptovské pekárne a cukrárne VČELA – Lippek k.s., Liptovský Mikuláš
 • Kysucké pekárne, a.s., Čadca
 • Syráreň Bel Slovensko, a.s., Michalovce
 • SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o., Gemerská Hôrka
 • Kraft Food Slovakia, a.s., Bratislava
 • Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s., Nové Mesto n. Váhom
 • Eurovia SK, a.s., Poprad
 • Tomark s.r.o., Prešov
 • Ekom spol. s r.o., Pieštany
 • Východoslovenská energetika a.s., Košice
 • Sanas a.s., Sabinov
 • Becker Slovakia s.r.o., Banská Bystrica
 • Inžinierske stavby, a.s., Košice

Zoznam ďalších úspešných referencií nájdete na našich stránkach:
www.priemyselnesvetla.sk

Je to na Vás, urobte správne rozhodnutie.

Naše služby:

 1. energetický audit vašej prevádzky (osobná obhliadka skutkového stavu)
 2. svetlo-technický projekt vašej prevádzky (návrh osvetlenia podľa najnovších noriem na osvetlenie)
 3. ekonomická analýza návratnosti a úspor vašej prevádzky (vyčíslenie úspor a doby návratnosti investície)
 4. dodávka a odborná montáž svietidiel
 5. revízna správa a elektro-projekt vašej prevádzky

Naši dlhodobí klienti a partneri Vám potvrdia návratnosť od 1-3 rokov.
Kontaktujte nás a radi odpovieme na všetky Vaše otázky.