Inteligentná regulácia svetelného výkonu

„Efektívne svietenie“ – využívajte najmodernejšie technológie s najvyššími úsporami el. energie a svetelnou pohodou pre Vašich pracovníkov.

Inteligentné ovládanie osvetlenia štandardom DALI:

 • Plynulá regulácia osvetlenia s použitím digitálneho zbernicového systému DALI.
 • Široká aplikovateľnosť digitálnych prvkov regulácie a ich vysoká odolnosť proti rušeniu.
 • Možnosť nastavenia intenzity osvetlenia na základe technologických požiadaviek na osvetľovanie priestorov.
 • Zónová regulácia osvetlenia na základe požiadaviek investora.
 • Nastavenie scén pre každý priestor jednotlivo.
 • Každé svietidlo je možné samostatne nastaviť na akúkoľvek hladinu intenzity osvetlenia.
 • Možnosti spínania svietidiel: všetky súčasne, po zónach, jednotlivo.

Rôzne konfigurácie

 • Základné –obsluha na pracovisku z určeného miesta.
 • Užívateľské–nastavenie automatického režimu jednotlivých prevádzok podľa konkrétnych požiadaviek na intenzitu osvetlenia.
 • Komfortné –nastavovanie pomocou PC a internetu zodpovednou osobou.

Výhody

 • Regulácia osvetlenia na základe intenzity denného svetla.
 • Spätná kontrola funkčnosti jednotlivých svietidiel.
 • Možnosť dodatočnej úpravy nastavenia jednotlivých zón osvetlenia pri zmene využitia prevádzky, a to bez zmeny zapojovania svietidiel a elektroinštalácie.
 • Minimalizácia spotreby elektrickej energie vplyvom využitia denného svetla a optimalizácie ovládania osvetľovania jednotlivých úsekov prevádzky.
 • Optimalizácia životnosti svetelných zdrojov vplyvom regulácie príkonu svietidiel.
 • Koncepčné riadenie všetkých priestorov a možnosť ďalšieho rozširovania v celom areáli (tzv. „stavebnicový systém“).
 • Možnosť sledovania a regulácie osvetlenia na energetické maximá.
 • Možnosť kontroly a merania príkonu osvetľovacieho systému.